Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Epicness persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Epicness vindt het belangrijk dat jouw privacy gerespecteerd wordt en gaat daarom erg zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Epicness, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat  via e-mailadres info@epicness.nl

Doel

Via onze website verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. De doeleinden waar we persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe:  

1. Contact website: Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Epicness via de contactformulieren die te vinden zijn op de website. In de contactformulieren wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je vraag te kunnen beantwoorden of je een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen daarom om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijf
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Jouw vraag of opmerking

2. Offertes en opdrachten: Zodra we een opdracht krijgen of een offerte verzenden, verzamelen we onderstaande persoonsgegevens. Zo kunnen we de financiële administratie goed doen. Wij vragen daarom om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam contactpersoon
  • Bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Facturatiegegevens

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVEN

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Epicness zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epicness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Epicness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Epicness, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten die behandeld zijn in de privacyverklaring:

1.Gegevens:
 Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is. 

2. Facturen en opdrachten: Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen zijn wij verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die aan klanten verstuurd zijn inclusief de persoonsgegevens die daarop staan. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Epicness deelt persoonsgegevens niet met derden. Alle verzamelde persoonsgegevens blijven binnen het bedrijf.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Epicness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@epicness.nl.

Cookies

Epicness gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Epicness gebruikt cookies met alleen technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten, vragen & feedback

Klachten
Wanneer je klachten hebt in betrekking tot jouw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen én opslaan, kun je contact met ons opnemen via mail. Je klacht zal zo snel mogelijk door ons worden behandeld. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Epicness bovengenoemde niet naleeft.

Vragen Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@epicness.nl.